تبلیغات
در میان آینده ها - Among Futures
در میان آینده ها - Among Futures
هزینه پیشرفت،کمتر از هزینه پیشرفت نکردن است. The cost of progress is less than the cost of not making progress. Esmaeil Rahimi
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


خواننده گرانقدر، بسیار خوش آمدید. نوشته های این وبلاگ، گام هایی برای ادرک ژرف از چگونگی آفرینش آینده مثبت و مطلوب همگانی ست. در این راه با هم حرکت می کنیم.
با هم گام بر می داریم. و با هم به مقصد می رسیم.

Venerable readers & Audience; special welcome.
The Posts, Articles & comments of this blog are steps to making deep Sense & strong Sensemaking to creation positive and desirable future. We are moving in this way. Take steps together. And we arrive at the destination.

Blog Manager: Esmaeil Rahimi

مدیر وبلاگ : اسماعیل رحیمی
نویسندگان

ایده پردازی برای شهرهای های آینده به یکی از دغدغه های حیاتی جوامع امروز تبدیل شده است. شاخه های هم پیوند با آن، از جمله؛ انرژی - محیط زیست، گردشگری، فناوری، آموزش، زنان و جوانان، سبک زندگی، و دیگر جنبه های کلیدی؛ اکنون یک مسأله جهانی است. پیوند اینترنتی اسلاید های یکی از کنفرانس های مدیریت شهری در جزیره کیش در دسترس شما است. دعوت می کنم آن را مالعه بفرمایید و مرا در جریان دیدگاه هایتان قرار دهید.
با سپاس از همراهی همیشگی شما. 

https://www.slideshare.net/EsmaeilRahimi/futuristic-urbanism

My international readers

Thank you for follow my blog posts. Persian language is a language of Cultivate & wisdom. I deeply appreciate you to translate my content for study

So, Future cities has variety aspects. Humanity is on a very fast path & in order to choose a healthier life in the future, we need to have a environmentalist humanistic scenarios and urban thinking for the futuristic urbanization and even the villages of the future. One of the conferences that was held in Kish Island in Iran, I have provided some tips for Futuristic Urbanism. I invite you to read these slides
https://www.slideshare.net/EsmaeilRahimi/futuristic-urbanismنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
اسماعیل رحیمی
جمعه 11 آبان 1397
will come more chaos
will see more mess
will be in complicated problems
More will be killed humanity
...will be in deep disasters
....more Nobel Prize will be given to the killing humanity


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : " save" HUMANITY، « save« HUMANITY،
اسماعیل رحیمی
پنجشنبه 16 شهریور 1396

«موشک سبز بمبئی » از آسمان فرود آمد. مسافران پیاده شدند. هشت دراویدی[ عضور تره ای غیر آریایی در جوب هندوستان سیلان] همزاد و همشکل، در لباس های خاکی  زنگ از شت روزنه کابین،  بیرون را نگاه کردند مهمانداران.

مدیر ایستگاه با لحنی مؤثر گفت:« هزار و دویست و پنجاه کیلومتر در ساعت. نظر شما چه آقای وحشی؟ »

جان نظرش این بود که جالب است. مدیر گفت: « تازه،آریل می تونه ظرف چهل دققه یک دور زمین رو طی کنه. »

برنارد در گزارشش به مصطفی موند چنین نوشت: « این وحشی با کمال تعجب، در برابر ابداعات جهان متمدن، کمتر ابراز حیرت یا وحشت می کند. شک نیست که این مطلب تا حدی ناشی از این حقیقت  است که راجع به این موضوعات از آن زن حرف هایی شنیده است، یعنی از ما--»

(مصطفی موند سگرمه در هم کشید. « مردک احمق خیال کرده من اینقدر نازک نارنجی هستم که یارای دیدن کلمه کامل رو ندارم؟»)

....

از کتاب: « دنیای قشنگ نو » - صفحه 161، آلدوس هاکسلی، ترجمه: سعید حمیدیان نشر پیام؛ 1352

دیدگاهتان را برایمان بنویسد

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
اسماعیل رحیمی
یکشنبه 12 شهریور 1396

« چگونه قربان گاه کم  پهنه اسماعیل، اکنون و تا همیشه ابدیت، به بزرگی پهنه  بی کران جهان است؟

چون شد که چاقوی کند ابراهیم، اینک و تا ابد به تیزی آذرخش آسمان است؟

از چه روی، بهره فراوان آن قوچ که راهی قربان گاهش کردند، امروز و همیشه به پر مایگی توشه ای بی نهایت سرشار، از دانش مینویی است؟

به چه سان، چیرگی بر پلیدی های درون، همانند پایداری تشنگی طالوت و سپاهش به سوی خدا در نبرد پیرزومندانه با جالود و سپاهش؛ در این دوران  است؟؟؟

آری...

این کامیابی ربانی، در اراده برخواستن به بارگاه خداوند، همچون رونده بودن ابراهیم و اسماعیل به سوی پروردگاراست...

جشن  قربان بر روندگان به سوی رب، خجسته و ماندگار باد »

 

 

اسماعیل رحیمی

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
اسماعیل رحیمی
جمعه 10 شهریور 1396


« هزنه پیشرفت کردن، بیشتر از هزنیه پیشرفت نکردن است »

 اسماعیل رحیمی

بیست و یک فرمان بی چون و چرا برای شکوفایی و رونق کیش نوین:

رهبری کارآمد،  پاسخگویی فراگیر؛ باورهایی نوین

اسماعیل رحیمی - آینده پژوه و آینده گرا

جزیره کیش از نیمه پایانی دهه چهل خورشیدی تا امروز، چرخه های گوناگونی را پشت سر نهاده است. سرنوشت شکوفایی راستین آن همواره دچار چالش و ناپیوستگی بوده است.پس ازگسست راه پیشرفت کیش در سال 1357 و دوران جنگ، به جز دهه هفتاد خورشیدی، تا امروز سرنوشت این جزیره، بومیان و مهاجرانش دستخوش نامهربانی های بی شمار بوده است. پس ازسپری شدن سالیان طلایی کیش؛ ماه به ماه افت ترقی کیش بیشتر و بیشتر شد. وکیش از قافله پیشرفت باز ماند. برتری هایش را آهسته و آهسته از دست داد. برخی از چالش های فراگیر دو دهه گذشته کیش از این قرار است:
ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : پیوند این مقاله در شبکه علمی - تجاری لینکد این،
اسماعیل رحیمی
شنبه 28 مرداد 1396

« یعنی نمی توان برای مغز هم، مثل حرکت بی فکر و بی هدف، نوعی نظم پنهان پیدا کرد؟»

« شاید. تحلیل ریاضی من اقتصا دارد که نظم بر همه چیز حاکم باشد، هر چند که به ظاهر نامنظم بنماید؛ ولی هیچ نشانه ای از این که چطور باید این نظم چنهان را پیدا کرد در خود ندارد. فکرش را بکنید! بیست و پنج میلیون جهان، هر کدام دارای شخصیتی جداگانه و کاملا منفرد از سایر جهان ها، هر کدام دارای یک میلیارد یا بیشتر جمعیت انسانی و هر کدام از این انسان ها با مغزی مستقل و یکتا، و تمامی این جهان ها به روش هایی بی شمار و ترکیبی از این روش ها در حال برهمکنش با هم! گر چه از جنبه نظری یک تحلیل روان تاریخی امکان پذیر است، اما احتمال این که بتوان چنین تحلیلی را در عمل محقق ساخت، نمی رود. »

« منظورت از تحلی روان تاریخی چیست؟ »

« منظورم از " روان  تاریخ" برآورد نظری احتمالات مربو به آینده است. »

امپراتور ناگهان به پا خواست، به ظرف دیگر اتاق گام زد، چرخید، دوباره برگشت و در برابر سلدون که همچنان نشسته بود ایستاد.

دستور داد: بایست!

سلدون ایستاد و کمی به بالا، به طرف امپراتور نگاه کرد. کوشید تا نگاهش را ثابت نگه دارد.

سرانجام کلئون گفت: « این روان تاریخ تو... اگر به مرحل عمل درآید کارایی فوق العاده ای خواهد داشت، مگر نه؟»

 

گفتگوی:

هری سلدون، شخصیت دانشمند و رهبر علمی با امپراتور کلئون اول؛

 آخرین امپراتور کهکشانی  از خاندان آنتون

صفحه 23 از کتاب:« سرآغاز بنیاد کهکشانی».  بخش ریاضی دان

نوشته: آیزاک آسیموف برگردان: پیمان اسماعیلیان خامنه تهران 1372چاپ و نشر بنیاد

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
اسماعیل رحیمی
شنبه 21 مرداد 1396

What are scenarios?

Alternative Futures Associates (AFA)

Scenario Building


What are scenarios?

Scenarios are alternative descriptions of how the future might unfold. They compile information about divergent trends and possibilities into internally consistent images of plausible alternative futures. Going through the process of scenario-building with us provokes your imagination, raises fundamental questions, makes explicit your deeply held values, and stretches your worldviews.

Our scenarios provide a context for identifying three different kinds of strategies:
Robust strategies that would be effective in all of the scenarios;
Optimal strategies to focus efforts on creating your preferred future;
Contingency strategies that would work for scenarios that now appear less likely.

... 

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
اسماعیل رحیمی
یکشنبه 1 شهریور 1394

Want to be a futurist? Want to create future like Jacque Fresco?

 " Futures Cities in vision of Jacque Fresco "

In the beginning, let's know some facts about him:

Futurist and social engineer who directed The Venus Project, a social and economic system that is intended to run off a resource-based economy. He dropped out of school in Bensonhurst, Brooklyn during the Great Depression and attended meetings at the Young Communist League, which he was physically removed from after he vocally dejected the teachings of Karl Marx. He is a self-taught scientist who has created conceptual sustainable cities, cybernetics, and energy efficiency. His parents were Middle-Eastern immigrants Lena and Isaac Fresco. He divorced his second wife, Patricia, in 1957. The Futurist compared his work to that of Buckminster Fuller, who also had grand visions of the future. 


...
ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
اسماعیل رحیمی
یکشنبه 1 شهریور 1394
کانون یک پایان نامه، گزارش یا پروژه تحقیقاتی؛ در اصل یک پروپوزال خوب است. در صورتی که یک پرووزال با چارچوب روش شناسی و مفهومی مناسبی پروریده نشده باشد، نمی توان انتظار داشت ادامه فرآیند پژوهش با موفقیت همراه باشد. در ادامه این مطلب اشتباهات رایج در نوشتن یک پروپوزال را خواهید خواند:

 

1- نوشتن پروپوزال بدون مطالعه کافی

هر پیشنهادیه یا پوپوزال پس از بررسی مطالعات انجام شده، قابل ارائه است. نوشتن یک پیشنهادیه می بایست با پشتوانه مطالعاتی منطقی و متناسب آغاز شود. یک پژوهشگر یا دانشجو با درک روندی که بر پیشینه موضوع گذشته است صاحب دیدگاه و پرسش های جدیدی می شود. و آمادگی نوشتن پیشنهادیه را در خود ایجاد خواهد کرد.اما بدون درک مسیر گذشته یک موضوع، اشتباهات و دشواری های بسیاری چون کندی در نوشتن - تحلیل ضعیف از موضوع - پرداخت سطی مفاهیم - و از هم گسیختگی پیشنهادیه در نوشتن پروپوزال پیش خواهد آمد

 

2- عنوان بد!!

هیچ چیز بیشتر از یک عنوان بد،  پیشنهادیه را در مسیر تصویب یا تأیید با شکست مواجه نمی­سازد!! عناوینی که گویای محتوی اصلی پروپوزال نیست به ایجاد اشتیاق در خواننده برای مطالعه ادامه مطلب کمکی نخواهد کرد! عنوان خوب باید کوتاه - ساده شفاف - خبری - با کمترین کلمات ممکن باشد. یک عنوان کوتاه آیینه تمام نمای پروپوزال است. اگر مایل هستید پیشنهادیه یا پروپوزال را خراب کنید حتما یک عنوان بد انتخاب کنید!!

...


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
اسماعیل رحیمی
پنجشنبه 28 خرداد 1394
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی